ژیلت

در حال نمایش 3 نتیجه

شرکت و برند ژیلت از اواخر قرن نوزدهم سرچشمه گرفت، زمانی که King Camp Gillette فروشنده و مخترع، ایده یک تیغ ایمنی که از تیغه های یکبار مصرف استفاده می کرد را مطرح کرد. تیغ های اصلاح در آن زمان اساساً همان تیغ های تاشوی سلمانی بودند که تیغه باید قبل از هر اصلاح تیز میشد.

اطلاعات بیشتر ...